Hjælp til selvhjælp

Hjælp til musescore

Hvordan læses et nodeark

under opbygning –